Descriere

Certificat de omologare nr. 2366/27.03.2008

PREZENTARE COMERCIALĂ: 20 g, 100 g, 1 kg

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICERIVAL® STAR 75 GD este un preparat sub formă de granule fine, omogene, fără tendinţă de sfărâmare, de culoare cafenie, dispersabile în apă, conţinând 75% tribenuron-metil.

MODUL DE ACŢIUNE: RIVAL® STAR 75 GD acţionează ca un erbicid sistemic, selectiv faţă de culturile de cereale păioase. După tratament substanţa activă este absorbită prin frunze şi mai puţin prin rădăcini, buruienile dicotiledonate fiind distruse în 10 – 30 zile, eficienţa acţiunii erbicide fiind influenţată de condiţiile pedoclimatice existente (umiditatea atmosferică şi la sol, reacţia soluţiei solului, temperatura ambiantă), de sensibilitatea şi stadiul de creştere a buruienilor, precum şi de momentul aplicării tratamentelor. Eficienţa erbicidă maximă se obţine când buruienile se află în faza de răsărire în masă şi de creştere activă a plăntuţelor, în condiţii agrotehnice normale.

MOD DE ÎNTREBUINŢARE: RIVAL® STAR 75 GD acţionează asupra unui spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale si perene, inclusiv asupra celor rezistente la 2,4 –D. Este omologat pentru tratamente postemergente, la următoarele culturi si doze:

CulturaAgentul de dăunare
Doza
GRÂU DE TOAMNĂ,
OVĂZ
Ştir (Amaranthus sp),
Scânteiuţă (Anagalis arvense),
Romaniţă (Anthemis arvensis),
Căpriţă (Atriplex patula)*,
Rapiţă sălbatică (Brassica rappa),
Traista ciobanului (Capsella pastoris),
Albăstrele (Centaurea cyanus),
Loboda sălbatică (Chenopodium album)*,
Spiculeţe (Chrisanthemum segetum),
Pălămida (Cirsium arvense)*,
Nemţişor (Delphinium spp.),
Fumăriţa (Fumaria officinalis),
Turiţă (Gallium aparine)*,
Lungurica (Galeopsis spp.),
Lăptuci (Lactuca sativa),
Sugel (Lamium spp.),
Muşeţel (Matricaria spp.),
Trepădătoare (Mercurialis annua),
Mac sălbatic (Papaver rhoeas)*,
Hrişcă (Polygonum convolvulus)*,
Iarba roşie (Polygonum persicaria)*,
Troscot (Polygonum avicularae),
Ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum),
Muştar sălbatic (Sinapis arvensis),
Susai (Sonchus spp.),
Hrana vacii (Spergula arvensis),
Rocoină (Stellaria media)*,
Punguliţă (Thlaspi arvense),
Iarba şarpelui (Veronica hederifolia),
Măzăriche (Vicia spp.)
15 – 20 g/ha (**)
ORZ, ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ10 – 15 g/ha (**)

(*) pentru combaterea speciilor respective se vor aplica dozele mari omologate.
(**) dozele mici se aplică la îmburuienări moderate si/sau cu dominanta speciilor sensibile.

Perioada optimă de aplicare este de la faza de înfrăţire până la formarea primului internod, respectiv când buruienile dicotiledonate anuale sunt în faza de 2-4 frunze, dicotiledonatele perene în stadiul de rozetă, iar pălămida are maxim 10 cm înălţime. Erbicidarea se poate face şi cu o săptămână înainte de înfrăţire, iar dacă se depăşeşte perioada optimă arătată mai sus, se poate face până la faza de intrarea în burduf, dar cu riscul unei eficacităţi mai reduse, din cauza stadiului mai avansat de crestere si dezvoltare a buruienilor.

TEHNICA DE APLICARE: RIVAL® STAR 75 GD se aplică numai cu mijloace de stropit terestre, echipate cu sisteme de agitare permanentă a soluţiei de stropit, în volume normale de apă (250 – 400 l apă/ha), asigurându-se o acoperire cât mai bună a buruienilor. Tratamentele se fac la temperaturi de peste 50C, când nu există perspective imediate de ploaie (minim 2 ore) şi pe timp liniştit, pentru evitarea împrăştierii produsului pe terenurile sau culturile necerealiere învecinate unde ar putea cauza efecte fitotoxice (R54). În condiţii de secetă sau cu temperaturi mai ridicate, se recomandă  500 l apă/ha, iar erbicidarea să se facă, pe cât posibil, în afara orelor cu temperaturi ridicate.Soluţiile de erbicid pregătite pentru erbicidare se folosesc imediat după preparare, ţinerea lor mai multe ore sau de la o zi la alta putând determina o reducere semnificativă a eficacităţii.

COMPATIBILITATE: În funcţie de zonă şi de starea de îmburuienare a culturilor, pentru combaterea şi a unor buruieni monocotiledonate cum sunt: iarba vântului (Apera spica venti), odosul (Avena fatua), pirul târâtor (Elymus repens), RIVAL® STAR 75 GD se poate aplica împreună cu unul din erbicidele antigramineice, omologate pentru culturile de cereale păioase.Este compatibil şi se poate aplica în amestec cu fertilizanţii foliari (cum este MICROFERT– U), precum şi cu regulatorii de creştere autorizaţi.