-Germinație minimă: 80%
-Puritate minimă: 90%
-Norma de însămânţare recomandată: 15 kg/ha
-Adâncime de semănare: 2 -3 cm
-Distanță între rânduri: 45 – 50 cm
-Potențialul de producție: 100 – 125 to/ha rădăcini, 28 – 35 tone/ha frunze (total substanță uscată obținută: 40 – 45 tone/hectar)
-Recomandare: furajer